PC32 PC32A

  • PC32 PC32A
  • PC32 PC32A

Съответствия с други производители

PC32                                  PC32A
Burgmann  M3N              Burgmann  M3
AES  T01D                          AES  T02

Работни условия
Температура: -20°C  до +180°C
Налягане:  ≤1.0MPa
Скорост:  ≤15m/s

Материали
Контратяло: V1, Q1, Q2, U2, B, A
Тяло: B, A, Q1, Q2, F, G
Вторично уплътнение: V, P, E, M1, M2
Пружина и метални части: F, G, M

Комплект
Стандарт: C06
Алтернативи: C01, C03, C04

Приложения: чиста вода, мръсна вода, масла и други умерено корозивни флуиди.  

PC32 PC32A