PC22

  • PC22
  • PC22

Съответствия с други производители
AES  WO1

Работни условия
Температура: -20°C  до +180°C
Налягане:  ≤1.2MPa
Скорост:  ≤15m/s

Материали
Контратяло: Q1, Q2, B, A
Тяло: F, G, Q1, U2
Вторично уплътнение: V, P, E
Пружина и метални части: F, G

Комплект
Стандарт: C06
Алтернативи: C19

Приложения: чиста вода, мръсна вода, масла и други умерено корозивни флуиди.

PC22