PTFE PQ19

  • PTFE PQ19
  • PTFE PQ19

Съответствия с други производители
John Crane  59B
AES  M04S

Работни условия
Температура: -40°C  до +250°C
Налягане:  ≤2.5MPa
Скорост:  ≤15m/s

Материали
Контратяло: V1, Q1, Q2
Тяло: B, A, Q1, Q2
Вторично уплътнение: T
Пружина и метални части: F, G, M

Комплект
Стандарт: C11
Алтернативи: C09, C10, C17

Приложения: силно корозивни флуиди.  

PTFE PQ19