PTFE PQ08

  • PTFE PQ08
  • PTFE PQ08

Съответствия с други производители
John Crane  T209B

Работни условия
Температура: -40°C  до +250°C
Налягане:  ≤2.5MPa
Скорост:  ≤15m/s

Материали
Контратяло: V1, Q1, Q2
Тяло: B, A, Q1, Q2
Вторично уплътнение: T
Пружина и метални части: F, G, M

Комплект
Стандарт: C16
Алтернативи: C12, C21, C22

Приложения: силно корозивни флуиди.  

PTFE PQ08