PJ01

  • PJ01
  • PJ01

Съответствия с други производители
John Crane 606

Работни условия
Температура: -45°C  до +400°C
Налягане:  ≤2.0MPa
Скорост:  ≤15m/s

Материали
Контратяло: Q1, Q2, U1, U2
Тяло: A, Q1, Q2, U1, U2
Вторично уплътнение: G
Пружина и метални части: G, M

Комплект
Стандарт: C16
Алтернативи: C21

Приложения: петролни, химични, маслени и продукти от рафинерии.

PJ01