PT07 165mm 220mm

  • PT07 165mm 220mm
  • PT07 165mm 220mm

Съответствия с други производители
FGD seals размер 165mm и 220mm

За главната циркулационна помпа в инсталации за отстраняване на серния диоксид от димни газове в електроцентрали.
Комплектова се с WARMAN помпи, размер 165mm и 220mm.