PZ48

  • PZ48
  • PZ48
  • PZ48

Съответствия с други производители
John Crane  5611

Работни условия
Температура: -20°C  до +120°C
Налягане:  ≤1.2MPa
Скорост:  ≤15m/s

Материали
Контратяло: Q1, Q2, U2
Тяло: B, A, Q1
Вторично уплътнение: P, E, V
Пружина и метални части: F, G, M

Приложения: чиста вода, мръсна вода, масла и други слабо корозивни флуиди.

PZ48