PZ47

  • PZ47
  • PZ47
  • PZ47

Съответствия с други производители
John Crane  5610

Работни условия
Температура: -20°C  до +150°C
Налягане:  ≤2.0MPa
Скорост:  ≤15m/s

Материали
Контратяло: Q1, Q2, U2
Тяло: B, A, Q1, Q2, U2
Вторично уплътнение: P, E, V
Пружина и метални части: F, G, M

Приложения: чиста вода, мръсна вода, масла и други умерено корозивни флуиди.

PZ47