PZ07

  • PZ07
  • PZ07
  • PZ07

Съответствия с други производители
Burgmann  481

Работни условия
Температура: -45°C до +180°C
Налягане: ≤0.6MPa
                  ≤1.6MPa (PZ07D, PZ07DB)
Скорост:  ≤2m/s

PZ07S:
Единично уплътнение, налягане до 0.6MPa

PZ07SB:
Единично уплътнение с лагер, налягане до 0.6MPa

PZ07D:
Двойно уплътнение, налягане до 1.6MPa

PZ07DB:
Двойно уплътнение с лагер, налягане до 1.6MPa

Приложения: Бъркалки.

PZ07