PZ05

  • PZ05
  • PZ05
  • PZ05

Съответствия с други производители
John Crane  EZ-1

Работни условия
Температура: -20°C  до +150°C
Налягане:  ≤2.0MPa
Скорост:  ≤15m/s

Материали
Контратяло: Q1, Q2, U2
Тяло: A, B, Q1
Вторично уплътнение: V
Пружина и метални части: G, M

Приложения: петролни, химични, маслени и продукти от рафинерии.

PZ05