PZ02

  • PZ02
  • PZ02
  • PZ02

Съответствия с други производители
Burgmann  Cartex DE

Работни условия
Температура: -20°C  до +200°C
Налягане:  ≤2.0MPa
Скорост:  ≤15m/s

Материали
Контратяло: Q1, Q2, U1, U2, B, A
Тяло: Q1, Q2, U1, U2
Вторично уплътнение: P, E, V, K
Пружина и метални части: G, M

Приложения: петролни, химични, маслени и продукти от рафинерии.

PZ02