Механични челни уплътнения и индустриални консумативи

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Тяло и контратяло

Пружина

Метални части

Вторично уплътнение (еластомер)

Комбинации тяло - контратяло

Имате друг въпрос - пишете ни!